Llibres de text i Banc de Llibres 23-24

S’adjunta llistat de llibres de text per al curs acadèmic 2023-2024.

En VERD, apareixen els llibres de text que S’INCLOUEN dins del Banc de llibres.

LLIBRES DE TEXT 23-24

S’inclou també el llistat d’alumnat de 2BAT que apareix a la base de dades d’ITACA, com a participants del banc de llibres 23-24.

PARTICIPANTS 2N BAT

Fins a finals de mes, no podem saber el llistat d’alumnat de 1er de BAT, que està dins del Banc de Llibres.