Recomanacions per a la prevenció contra la COVID durant els períodes no lectius / Recomendaciones para la prevención contra la COVID durante los periodos no lectivos (Conselleria d’Educació)

  • Seguint instruccions del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, adjuntem carta per a difondre a la comunitat educativa (personal docent i no docent, alumnat i famílies) amb recomanacions per a mantindre les mesures de prevenció davant la COVID durant els períodes no lectius.