Excursió 1r ESO

La setmana passada, l’alumnat de 1r d’ESO va realitzar una gran activitat extraescolar: visita al jaciment de la Illeta dels Banyets i al MARQ, amb un taller inclòs. Es pretenia que l’alumnat experimentara in situ allò treballat a classe sobre la cultura ibèrica i la presència romana a les nostres terres.