Erasmus+

La nostra alumna de 2n CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència, Laura Gimeno, ha iniciat la seua mobilitat Erasmus a Roma per realitzar part de la seua formació en empreses a l’estranger.

Concretament Laura complementarà la seua formació en una empresa social amb reconeguda experiència en l’acollida i acompanyament socioeducatiu de persones amb diferents necessitats socials.

Buon viaggio, Laura!