Sessions de Ciberseguretat

El dia 10 de novembre, a les 17:30 tindrà lloc al salò d’actes de l’IES LA PATACONA una activitat de conscienciació i formació en ciberseguretat molt interessant, dirigida a les famílies, organitzada pel Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-CV). En el següent document teniu la informació completa en … Llegir més

Projecte CDC Centre Digital Col·laboratiu

El nostre centre educatiu ha sigut un dels seleccionats entre els 51 centres pilot on s’està implantant el nou model de Centre Digital Col·laboratiu en segona fase. Açò, comporta la creació d’identitats digitals per l’alumnat, dintre d’Office 365 de Microsoft baix el control de GVA, i que mantindran durant tota la seva etapa educativa. Els serveis associats són correu @alu.edu.gva.es amb Outlook, espai d’emmagatzemament 1TB amb Onedrive i accés a la versió web de la suite ofimàtica de Microsoft principalment. Els tutors estan en procés d’informar a tot l’alumnat del projecte perquè puguen consultar les credencials d’accés assignades a cada alumne a través de Web Família.

El Centre Digital Col·laboratiu, CDC, és una de les actuacions clau del Pla Estratègic de Transformació Digital de l’Administració de la Generalitat, i pretén vertebrar un conjunt d’accions que possibiliten la transformació del model educatiu valencià, dotant la comunitat de les eines tecnològiques necessàries per a l’adaptació de les persones a aquest canvi de paradigma digital. El Centre Digital Col·laboratiu se sustentarà en una sèrie de pilars tecnològics, amb possibilitats d’integració entre si i capaces de suportar centenars de milers d’usuaris a diferents nivells: centre, professorat i alumnat i famílies:

  • El sistema operatiu Lliurex, programari lliure, que continuarà sent el preferent per als centres educatius públics de la GVA.
  • La plataforma AULES, entorn virtual d’aprenentatge (EVA) de la GVA sobre Moodle.
  • La plataforma Web Família, programari propietat de la GVA, com a eina de comunicació entre els centres o docents amb les famílies o l’alumnat.
  • Les pàgines webs de cada centre educatiu, PORTALEDU, desenvolupat sobre l’eina WordPress, programari lliure.
  • La plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la GVA, que complementa les anteriors, potencia l’ús de les TIC en els centres educatius, proporciona comptes de correu electrònic i fomenta el treball col·laboratiu tant a nivell de centre com entre professorat i alumnat.
2021-CDC-PresentacioWeb