PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR 2023

Cicle Mitjà Manteniment Electromecànic

Cicle Superior de Mecatrònica Industrial

Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_339.pdf

Correcció errades: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/24/pdf/2023_622.pdf

Calendari d’inscripció a la prova:

Tant per als cicles de grau mitjà com de grau superior, estarà comprés entre els dies 20 al 31 de març.

La Conselleria ja ha habilitat la possibilitat de remetre aquestes sol.licituds (junt amb la documentació detallada en la pagina web) per correu electrònic a la secretaria dels centres docents (Annex X de la correcció d’errades)

Correu IES Pare Arques: 03003760.secretaria@edu.gva.es

Aquesta documentació es troba disponible en el següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

Condicions d’accés:

Cicle mitjà.- Tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2023

Cicle superior.- Tindre 19 anys d’edat o complir-los durant l’any 2023 o tindre 18 anys d’edat si acrediten haver superat un cicle formatiu de grau mitjà.

Dades de realització de les proves d’accés:

Grau mitjà.- Dilluns i dimarts 22 i 23 de maig de 2023

Grau superior.- Dilluns i dimarts 22 i 23 de maig de 2023

Repàs per a realitzar la prova d’accés:

Exemples de les proves d’accés d’altres anys:

http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/ejemplificaciones