Kit COVID

ATENCIÓ: Les mesures del Pla de Contingència front a la COVID 19 no s’apliquen al curs 2023 / 2024.Per tant no cal portar el KIT COVID. 

El KIT COVID  pot consultar a la web per si fora necessari tornar a demanar-lo en algun moment del curs.

MATERIALS PER PORTAR CADA DIA A L’INSTITUT.

  • Mascareta de reserva.
  • Gel hidroalcohòlic.
  • Baieta.
  • Aigua.
  • A més quan comence a fer fred caldrà vindre amb roba d’abrigar al centre.