Estació Meteorològica

L’Ajuntament de Cocentaina va instal·lar, al 2018 al terrat del nostre institut, una estació meteorològica automàtica  dins de la xarxa Avamet. Des de llavors hem pogut conèixer les dades climàtiques en temps real, com la pressió atmosfèrica, la humitat o les variacions de temperatura al nostre centre.

L’estació meteorològica ha esdevingut un interessant recurs didàctic per a les assignatures de geografia, ciències naturals, biologia. El nostre alumnat ha pogut fer el seguiment de diferents fenòmens meteorològics que ens han afectat, pluges, nevades, vents així com comparar les dades d’altres estacions de la comarca del Comtat.

Estació meteorològica