Zonificació del centre

ATENCIÓ: Les mesures del Pla de Contingència contra la COVID 19 no s’apliquen al curs 2022 / 2023. Per tant no està vigent la zonificació del centre

Es pot consultar a la web per si fora necessari tornar a aplicar-la en algun moment del curs.

Per garantir la separació entre els diferents nivells educatius del centre, hem redistribuït els espais, delimitant zones dels patis i de l’interior dels edificis. També hem dissenyat diferents accessos per fer més segura l’entrada i l’eixida del centre.