Coordinacions

CURS 2023/2024

Coord. Convivència i igualtat: Jenifer Campoy Ayora.

Coord. Xarxa llibres: Vicent Senabre Mira.

Coord. Secundària: Àlex Ruano Ferrer.

Coord. TIC: Josep Tomàs Alemany Moya.

Coord. Formació en centre:  Àlex Barber Miró.