PROVES DE NIVELL BÀSIC D’ANGLÉS I FRANCÉS

CONVOCATÒRIA-2021/2022

LES SOL·LICITUDS ES TROBEN EN CONSERGERIA

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: EN SECRETARIA

— DEL 9 DE DESEMBRE 2021 FINS AL 21 DE DESEMBRE 2021 —

DATA DE LES PROVES:

ANGLÉS: DIMECRES 9 de FEBRER/ 2022 A LES 11:30 HORES

FRANCÉS: DILLUNS 14 de FEBRER/ 2022 A LES 11:30 HORES

REQUISITS:

  • SER ALUMNE/A DE L’IES PARE ARQUES.
  • TINDRE AL MENYS 16 ANYS O COMPLIR-LOS DURANT EL 2022.

25 de novembre. Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones.

Al llarg de tota la setmana hem realitzat moltes activitats per visibilitzar aquest greu problema:

TRENCANT FRONTERES.

Hem projectat una sèrie de documentals i curts respecte a la no-violència de gènere, sent un d’ells «Trencant Fronteres» que treballa els micromasclismes socials. Posteriorment es va obrir un debat per sensibilitzar sobre aquest problema que cal erradicar.

ELLS SÍ!

Fer visibles models de masculinitats positius, homes propers a ells i a elles, els quals a través de relacions igualitàries que respecten, cuiden, estimen, acompanyen… ofereixen un bon exemple de comportaments no sexistes ni discriminatoris.

LA PORTA VIOLETA SONA!

Des del departament de música s’han treballat diferents cançons, entre elles “La Puerta Violeta” de Rozalén que l’alumnat ha cantat i tocat amb els ukeleles.

A més durant tota la setmana del vint-i-cinc de novembre van sonar diferents cançons en contra de la violència de gènere a la megafonia del centre per senyalar els diferents canvis de classe.

MANIFEST DEL DIA 25 DE NOVEMBRE

Per commemorat aquest dia, i posar en relleu el seu significat, es va llegir un manifest des de la megafonia del centre per a totes les classes.

EL BATEC DE LES PAPALLONES (COEDUCAXARXA)

A proposta del coeducaxarxa, al qual estem adscrits des d’aquest any a través de la Coordinació d’Igualtat i Convivència, d’institucionalitzar la Papallona com a símbol de la no-violència de gènere, repartirem uns fulls violeta on l’alumnat de tot l’IES dibuixaren una papallona i la van emplenar amb una frase en contra de la violència de gènere.
El dia 25 de novembre alumnes de 3r visitaren el centre social Real Blanc van penjar les papallones realitzades al nostre institut perquè queden a la vista de tota la gent.

Concurs 25 anys de Cicles Formatius a l’IES Pare Arques

A partir del dia 18 de novembre s’obri el termini per participar en el concurs de disseny d’un logotip per a la celebració dels 25 anys dels Cicles Formatius a l’IES Pare Arques.

BASES DEL CONCURS: DISSENYA UN LOGOTIP PER A LA CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS DE CICLES FORMATIUS EN L’IES PARE ARQUES DE COCENTAINA.

En el curs 2021/2022 se celebra el 25 aniversari de la implantació dels Cicles Formatius en l’IES Pare Arques de Cocentaina i busquem una imatge representativa per a aquesta commemoració, un logotip que ressalte la importància de la formació professional en el centre.

1- Objectiu:
Dissenyar un logotip representatiu de la commemoració dels 25 anys de la implantació dels Cicles Formatius en l’IES Pare Arques de Cocentaina. A més, aquesta imatge s’utilitzarà en tota la difusió d’informació sobre els cicles de l’IES, a través de la seua pàgina web, fullets i altres documents.

2- Participants:
Podrà participar en el concurs tot l’alumnat del centre. Cada concursant podrà presentar un màxim de 2 dissenys. La participació en el concurs pressuposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.

3- Requisits i aspectes valorables:
El logotip haurà de reflectir la naturalesa dels Cicles Formatius que s’imparteixen en l’IES Pare Arques: Indústries Alimentàries, Manteniment Electromecànic i Mecatrònica Industrial. També es valorarà que aparega en el disseny del logotip el text: Cicles Formatius i Cocentaina. El disseny serà original i inèdit i podrà presentar-se en suport informàtic (pdf, jpg, bmp o dwg) o en paper/cartolina Din A4.

4. – Lliurament i documentació:

Les obres s’entregaran impreses en Din A4 en la secretaria del centre. Per a mantindre l’anonimat s’estableix el següent protocol de lliurament:

1. En l’obra no podrà aparèixer el nom ni cap dada identificativa.
2. En el revers de l’obra s’escriurà un títol. El títol del revers no podrà recollir cap dels següents termes (25 aniversari, Cicles Formatius, Logotip, IES Pare Arques).
3. Es presentarà en la secretaria del centre seguint la tècnica del doble sobre:

L’obra s’introduirà en un sobre gran i en blanc dins del qual s’inclourà, a més de l’obra, un sobre més xicotet tancat.
Aquest sobre més xicotet tancat tindrà:
◦ En l’exterior: s’escriurà el mateix títol que apareix en el revers de l’obra.
◦ A l’interior: un full amb les dades de la persona participant: nom i cognoms, curs, telèfon i correu electrònic.

5. – Termini de presentació:
El termini per a presentar els dissenys començarà el 18 de novembre i finalitzarà el 14 de gener de 2022 a les 14.00 h.

6. – Jurat:
El jurat encarregat de valorar les propostes estarà format per:
• Una persona de l’equip directiu del centre.
• Dues persones representants del departament de cicles formatius.
• Dues persones representants de la resta del claustre. Una d’elles del departament d’Arts Plàstiques.
• Dues persones representants de l’AMPA.
• Dues persones representants de l´ alumnat del centre.

Cap dels membres del jurat podrà presentar-se al premi.

7. – Dotació del premi:
L’AMPA de l’IES Pare Arques concedirà els següents premis:
1r PREMI. A més de ser el logo que s’utilitze per a la difusió dels Cicles Formatius obtindrà 50 euros per a gastar en diferents comerços de la localitat i un desdejuni a la cantina.
2n PREMI. 30 euros per a gastar en diferents comerços de la localitat i un desdejuni a la cantina. 3r PREMI. 20 euros per a gastar en diferents comerços de la localitat i un desdejuni a la cantina. 4t, 5é i 6é FINALISTA. Un desdejuni en la cantina.

8. – Propietat intel·lectual:
El logotip premiat quedarà en propietat exclusiva i permanent de l’IES Pare Arques, que tindrà completa llibertat per a usar-lo totalment o parcialment o per a modificar-lo en el moment i la forma en què el considere necessari.

Avís de secretaria.

Alumnes que van finalitzar l’etapa de l’ESO al Centre.

En la Secretària d’aquest Institut d’Educació Secundària, es troba pendent de recollir l’Historial Acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria, per la qual cosa preguem que passen per aquesta oficina per tal de procedir al seu lliurament, així mateix li indiquem l’horari d’atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores.

CITA PRÈVIA OBLIGATÒRIA

ATENCIÓ:

NOMÉS S’ATENDARAN VISITES EN DIRECCIÓ O SECRETÀRIA AMB CITA PRÈVIA.

PER A SOL·LICITAR CITA TELEFONE AL 96 652 76 65 DE LES 8.00 A LES 15.10 h.

PER SOL·LICITAR CITA AMB EL PROFESSORAT CAL ENVIAR UN MISSATGE PER WEBFAMILIA (ÍTACA)

Gràcies.