Dia 3 : Observació de classes

[2023-1-ES01-KA121-SCH-000135952]

Hui el grup de professors ens hem repartit en diferents classes per a fer l’observació: a primera hora (9:15h) hem anat a Tecnologia, Educació física i Llatí. A segona (10:15h) hem anat a classe d’Anglès; i a tercera hora (11:30h) hem assistit a l’aula STEM.
En totes elles les dinàmiques han estat dividides en tres parts: explicació de l’activitat en gran grup, interacció en xicotets grups i, finalment, treball individual.

#erasmus+digincluted #erasmucv

El projecte DIGINCLUTED 2023-1-ES01-KA121-SCH-000135952 està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del l’IES Pare Arques i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.