Dia 4: Pensament computacional, programació i robòtica educativa.

[2023-1-ES01-KA121-SCH-000135952]

Hem començat el dia visitant l’escola de Sint Paulus Gasischolen, que és un centre catòlic d’Educació Primària focalitzada en TIC, pensament computacional i sostenibilitat. Tracta alumnat amb ACNEAE (Alumnat amb necessitats específiques especials). Després d’una explicació de les característiques del centre, s’aprofundeix en el personal, les tasques que fan cadascú, les seues fortaleses, el contacte amb les famílies i la seua implicació.

És una escola que participa en projectes Erasmus+ i e-Twinning.A la vesprada, hem représ les observacions a l’institut d’Educació Física amb alumnat de 2n d’ESO i Pensament computacional on Tom Beyen ha proposat que els alumnes descobriren una errada concreta en un programa informàtic i com solucionar-ho.

#erasmus+digincluted #erasmucv

El projecte DIGINCLUTED 2023-1-ES01-KA121-SCH-000135952 està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del l’IES Pare Arques i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.