L’experiència vital a diàleg

Les persones majors d’ara i les que ho seran en el futur. Les persones joves d’ara i les que ho foren fa anys. L’IES de Massamagrell ha propiciat el diàleg entre generacions en una activitat que fomenta la conversa, el coneixement i el respecte pel punt de vista de l’altre.

El passat dia 7 de juny tingué lloc a la Casa de la Cultura de Massamagrell una activitat de diàleg entre generacions que pretén potenciar el diàleg davant la polarització i la confrontació, com un mecanisme de construcció social i d’integració, molt diferent al debat on es pretén vèncer l’oponent. Es tracta de millorar una autèntica comunicació que aporte solucions des del consens.

Aquesta activitat compta amb la formació de Funderética, que ha proporcionat la formació a totes els i les participants. I uns participants especials, sens dubte. Per part del centre ha estat alumnat de primer de Batxillerat, que havia de dialogar amb persones majors de la localitat o vinculades al centre. L’acte ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Massamagrell i de Caixa Popular i comptarà amb una segona part el proper dia 14 de juny.

Les qüestions sobre les quals han girat les converses han estat les relacions afectives abans i ara, per una part, i la igualtat viscuda des de la diferència. En cada conversa intervenien principalment dues persones majors, ja jubilades, i dos alumnes del centre, durant quaranta minuts per a després obrir un torn de paraula amb la resta d’assistents. El resultat ha estat una jornada de descobriments mutus, d’aportació d’experiència, de contrast de punts de vista diferents però de vegades complementaris i de créixer en la capacitat d’escoltar activament, de respectar el punt de vista de l’altre i de diàleg.

La directora de l’IES Massamagrell, Isabel Tamarit, ha valorat l’acte com “Una activitat enriquidora on si per una part s’ha potenciat en l’alumnat de Batxillerat la capacitat de diàleg i de respecte pel punt de vista de l’altre o altra, un món tan crispat com el nostre, d’altra banda ha sigut capaç d’establir ponts de paraules i de coneixement entre diferents generacions, de vegades amb mig segle de diferència entre elles”. Afegeix que “Assumir que el diàleg com a ferramenta privilegiada per trobar solucions constitueix un magnífic aprenentatge per a l’alumnat”.