PROVES HOMOLOGADES A2

Convocatòria proves homologades A2 https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/2024_3315.pdf CALENDARI https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/cuadro-publicar.pdf SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ Presentar en secretaria del centre adjuntant fotocòpia de DNI en vigor https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/solicitud-inscripcion-pruebas-a2-2024.pdf

Informació BEQUES per al curs 2024-2025

BEQUES ESTUDIS POSTOBLIGATORIS MINISTERI D’EDUCACIÓ Termini per a presentar la beca tant per a estudis universitaris com no universitaris: des del 19 de març de 2024 fins al 10 de maig de 2024. Malgrat que encara no sàpies què estudiaràs ni quines notes trauràs este curs. Tota la informació disponible en: https://sede.educacion.gob.es http://www.educacionyfp.gob.es

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR. RESULTATS.

Resultats de les elccions a Consell Escolar 2023 https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/11/Resultados-elecciones-consejo-escolar-2023.pdf Resolució de 22 se setembre de 2023: https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/10/Convocatoria-2023.pdf Llista definitiva de candidats https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/11/LISTA-definitiva-CANDIDATOS-VAL.pdf Papereta electoral. Candidatures de les families https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/11/Papeletas-familias.web_.pdf Formulari per a la presentació de candidatures independents de les famílies: https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/10/Candidatura-familias.pdf Formulari per a la presentació de candidatura independent de l’alumnat https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/10/Candidatura-alumnado.pdf Censos de pares/mares … Llegir més