AJUDA ENTRE IGUALS

Com en cursos anteriors, des del passat 14 d’Octubre, hem començat el programa d’Ajuda entre Iguals. Les dos sessions setmanals tenen lloc tots els dilluns i dijous a l’hora del primer pati (11h -11´30h) en l’aula 104. Es tracta de l’aula més apropiada per a mantindre la distància adequada.

Com ja coneixeu, es tracta d’un recurs a disposició de tot l’alumnat amb l’objectiu de millorar tant el rendiment acadèmic com la convivència en el centre.

En estes sessions, un grup d’alumnes de forma totalment voluntària (ajudants) , atendran tots aquells alumnes que de forma igualment voluntària (ajudats) necessiten suport per a preparar exàmens, exercicis etc.

Vos esperem

Federico Salvador