Informació PAU

INFORMACIÓ GENERAL PAU

1a CONVOCATÒRIA JUNY 2022 (dies 7, 8 i 9) 

2a CONVOCATÒRIA JULIOL 2022 (dies 5, 6 i 7)

INSTRUCCIONS MATRÍCULA PAU – TÍTOL DE BATXILLER

1. SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLER

Una vegada has acabat els teus estudis de batxillerat pot sol·licitar el títol. Caldrà que emplenes el següent imprés i que realitzes el pagament de la taxa corresponent i aportes el justificant.

2. MATRÍCULA EN ELS PROVES PAU

Per realitzar la matrícula en els proves heu de presentar el següent:

  • Imprés de matrícula en els proves d’accés.

  • Pagar la taxa de la matrícula en els PAU.

  • Presentar el justificant de pagament.

  • Si és el cas, presentar la documentació que acredite l’exempció total o parcial de la taxa de matrícula a la PAU.

  • Dues fotocòpies del DNI o NIF en vigor.

INFORMACIÓ CURSOS ANTERIORS

PREGUNTES FREQÜENTS

SANCIONS

INSTRUCCIONS PREINSCRIPCIONS UNIVERSITÀRIES

PREINSCRIPCIONS UNIVERSITAT

ACCÉS PORTAL ALUMNE

_________________________________

Si tens qualsevol dubte contacta amb nosaltres: 96 120 63 10