PROVES PAU CURS 2023 – 2024. SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLER. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Instruccions per a la matrícula de les proves PAU i per a la sol·licitud del títol de batxiller:

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/06/Instrucciones-PAU-2024.-val-extraord.pdf

Imprés de matrícula proves PAU

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/matricula_pau_2024_malilla.pdf

Imprés taxes proves PAU

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/taxes_pau_2023-24.pdf

Informació i normativa proves PAU

https://ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

Sol·licitud títol de batxiller. Adjuntar original i fotocòpia

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/sol.licitud_titol_batxiller_malilla_.pdf

Enllaç taxes per a sol·licitud del títol de batxiller

https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/