BEQUES 2023 – 2024

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIA BEQUES CURS 2023 -2024 https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/03/cartel-beques-val.pdf https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/03/BEQUES-2023-2024.-DOCUMENT-INFORMATIU_VAL.pdf

PROVES HOMOLOGADES D’IDIOMES (A2)

CONVOCATÒRIA PROVES HOMOLOGADES PER A L’OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT DE NIVELL A2 DELS IDIOMES ANGLÉS I FRANCÉS https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades CALENDARI https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/01/Cuadro-resumen-publicar.val_.pdf SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2023/01/Solicitud-inscripcion-pruebas-A2-2023..odt

CONVALIDACIONS-EXEMPCIONS ESO. CURS 2022-2023

Instruccions i documents per a la sol·licitud de convalidacions i exempcions de matèries d’Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana, corresponents al curs 2022-2023. https://ceice.gva.es/va/web/ordenacion-academica/secundaria/normativa/procedimientos