DEVOLUCIÓ BANC DE LLIBRES

A continuació es detalla l’horari de devolució de cada grup. A més tenen els arxius que han de portar emplenats per duplicat. Es recorda que ha d’estar tot el lot de llibres complet, folrat i en bon estat. En cas contrari, el pròxim curs acadèmic el/la alumne/a no formarà part del banc de llibres.

AVALUACIÓ DE DIAGNÒSTIC 2n ESO

Benvolgudes famílies,A continuació es detalla la carta que Conselleria d’Educació ha facilitat als centres per a la seua difusió entre les famílies de l’alumnat de 2n ESO amb informació de l’avaluació de diagnòstic que es realitzarà els dies 27, 28, 29, 30 de maig i 3, 4 de juny.

PROVES PAU CURS 2023 – 2024. SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLER. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Instruccions per a la matrícula de les proves PAU i per a la sol·licitud del títol de batxiller: https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/06/Instrucciones-PAU-2024.-val-extraord.pdf Imprés de matrícula proves PAU https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/matricula_pau_2024_malilla.pdf Imprés taxes proves PAU https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/taxes_pau_2023-24.pdf Informació i normativa proves PAU https://ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau Sol·licitud títol de batxiller. Adjuntar original i fotocòpia https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/sol.licitud_titol_batxiller_malilla_.pdf Enllaç taxes per a sol·licitud del títol de batxiller https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/

ADMISSIÓ CURS 2024 – 2025

ENLLAÇ A L’APLICACIÓ ADMINOVA https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/ Quadre resum del calendari d’admissió per al curs 2024 – 2025 https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/anexo-iv-calendario-resolucio-admissio-24-25.pdf Criteris per a la valoració de les sol·licituds https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/criterio-para-valoracion-solicitudes.pdf Circumstància específica valorada pel centre https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/circunstancia-especifica.pdf Tota la normativa i informació referida al procés d’admissió i matrícula de l’alumnat per al curs 2024 – 2025 està disponible en el … Llegir més