Equip directiu


L’equip directiu de l’IES Malilla, dones de juliol de 2020, està compost per:

  • DIRECTOR: LUIS LLORENS MARZO
  • VICEDIRECTORA: LAURA PÉREZ GARCÍA
  • CAP D’ESTUDIS: MARINA ALCALDE PÉREZ
  • SECRETÀRIA: VIRGÍNIA CÁRCEL CÁRCEL