Informació referent a Legislació, Impresos i Enllaços d’interés

TITULOS

Els alumnes que vau sol·licitar el Títol de Batxillerat en 2015, podeu passar per la secretaria del centre a retirar el mateix. Heu de presentar el DNI original. En cas de no poder retirar-ho personalment haureu de fer una autorització a la persona que vinga en el vostre nom, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI.

Els alumnes que vau acabar els estudis de E.S.O. en el curs 2014/2015 podeu passar per la secretaria del centre a retirar el vostre títol. Heu de presentar el DNI original. En cas de no poder retirar-ho personalment haureu de fer una autorització a la persona que vinga en el vostre nom, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI.

Modelo de autorización

IMPRESOS

SOLICITUD GENERAL

SOLICITUD EXENCIÓN VALENCIANO

SOLICITUD EXENCIÓN_CONVALIDACIÓN (MÚSICA Y DANZA)

SOLICITUD EXENCIÓN (Deportistas DE ÉLITE)

Información sobre exenciones / convalidaciones

SOLICITUD HOMOLOGACIÓN GRADO ELEMENTAL VALENCIANO

Información sobre homologación Grado Elemental Valenciano

SOLICITUD TÍTULO DE BACHILLER

Generador de Tasas TÍTULO DE BACHILLER

SOLICITUD NUSS

LEGISLACIÓN

LOMCE

normativa Bachiller

normativa Secundaria

ENLACES DE INTERÉS

Guía de Centros docentes

Formación profesinal

Escuela Oficial de Idiomas

JQCV

MECD

INFORMACIÓN CICLOS FORMATIVOS Y PCPI

Oferta de ciclos formativos de formación profesional

Asistente de Admisión para Ciclos Formativos Grado Medio

Asistente de Admisión para Ciclos Formativos Grado Superior

Asistente de Admisión para Formación Profesional Básica (FPB)