ADMISSIÓ CURS 2024 – 2025

ENLLAÇ A L’APLICACIÓ ADMINOVA

https://portal.edu.gva.es/adminova/es/inicio/

Quadre resum del calendari d’admissió per al curs 2024 – 2025

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/anexo-iv-calendario-resolucio-admissio-24-25.pdf

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/04/criterio-para-valoracion-solicitudes.pdf

Circumstància específica valorada pel centre

https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/circunstancia-especifica.pdf

Tota la normativa i informació referida al procés d’admissió i matrícula de l’alumnat per al curs 2024 – 2025 està disponible en el següent enllaç : https://ceice.gva.es/es/web/admision-alumnado/normativa