PROVES PAU CURS 2023 – 2024. SOL·LICITUD TÍTOL DE BATXILLER. CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA.

Instruccions per a la matrícula de les proves PAU i per a la sol·licitud del títol de batxiller: https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/06/Instrucciones-PAU-2024.-val-extraord.pdf Imprés de matrícula proves PAU https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/matricula_pau_2024_malilla.pdf Imprés taxes proves PAU https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/taxes_pau_2023-24.pdf Informació i normativa proves PAU https://ceice.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau Sol·licitud títol de batxiller. Adjuntar original i fotocòpia https://portal.edu.gva.es/iesmalilla/wp-content/uploads/sites/851/2024/05/sol.licitud_titol_batxiller_malilla_.pdf Enllaç taxes per a sol·licitud del títol de batxiller https://ceice.gva.es/doc046/gen/es/