DEVOLUCIÓ LLIBRES 2n BATXILLERAT

L’alumnat de 2n Batxillerat que forme part del banc de llibres ha de retornar el lot de llibres el divendres 7 de juny a l’aula SUM de l’IES Malilla. Pot retornar-ho l’alumnat o qualsevol familiar/responsable. És molt important que se cenyisquen a l’horari fixat i que porten el lot complet folrat amb els fulls de devolució completats correctament.

09.30 → 2n BATXILLERAT A

10.00 → 2n BATXILLERAT B

10.30 → 2n BATXILLERAT C