Admissió ESO i Batxillerat 2023-2024

Reserva’t la teua plaça !!!

A partir del 4 de maig i fins al 12 de maig de 2023, és el període presentació de sol·licituds d'admissió als centres educatius. 

El procés d’admissió per al curs 2023-2024, en totes les etapes educatives, es farà telemàticament. 

Per a tramitar-ho has d’accedir en la pàgina web de telematricula.es que ha habilitat la Conselleria, llegir acuradament tota la informació i seguir els passos que en la mateixa s’indiquen.

Pots consultar la guia orientativa del procés d'admissió en preguntes freqüents 
admissio-logo

Calendari

Per a tot el procéss d’admissió i matrícula s’estableix un calendari que pots descarregar ací.

1.- Obtenció de la clau d’admissió

Per a poder realitzar la sol·licitud és necessari obtindre una Clau d'admissió, la qual pots sol·licitar el dia d'inici del procés d'admissió de cada etapa educativa. Recorda que pots utilitzar una mateixa clau per a diferents alumnes d'una mateixa unitat familiar.

Les opcions d'identificació per a l'obtenció de la Clau d'admissió són les següents:

 1. Identificació per DNI o NIE (Targeta d'estranger, Permís de residència o Certificat de registre de ciutadà de la Unió).
 2. DNIe/Certificat electrònic/Cl@ve PIN/Cl@ve Permanent.
Si no pots identificar-te amb cap de les opcions indicades has d’acudir al centre educatiu que vols sol·licitar com a primera opció amb un document que acredite la teua identitat. Aquesta clau s'ha de conservar ja que serà necessària per a qualsevol gestió (consulta de llistats, reclamacions, etc…).

2.- Presentació telemàtica de la sol·licitud d’admissiódel 4 al 12 de maig.

 • S'ha d'emplenar la sol·licitud telemàtica utilitzant l'ASSISTENT corresponent, de FP Grau Mitjà presencial, FP Grau Superior presencial o FP Semipresencial
 • Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna, ensenyament i modalitat, que ha d'estar associada a la «clau d'admissió» que també serà única.
 • Ha de presentar la sol·licitud el pare, la mare o el tutor/a legal de l'alumne o alumna per al/la com se sol·licita plaça escolar, llevat que aquest/a siga major d'edat.
 • Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d'una ocasió durant el període en què estiga operativa l'aplicació. Es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.
 • L'Esborrany NO queda gravat com a sol·licitud d'admissió presentada. RECORDE que la sol·licitud HA DE SER CONFIRMADA perquè quede presentada telemàticament.
 • Una vegada acabat el període de presentació de sol·licituds d'admissió, les persones sol·licitants rebran, al correu electrònic indicat en la sol·licitud, la confirmació de la seua participació en el procés d'admissió, així com la informació necessària per a la consulta del resultat d'admissió i les possibles reclamacions.

3.- Presentació del requisit acadèmic (R.A.)fins el 28 de juny per a la ESO i fins el 4 de juliol per a Batxillerat .

L’alumnat que participa en el procés d’admissió d’E.S.O., ha de presentar el requisit acadèmic (certificat de promoció) fins el 28 de juny.

L’alumnat que participa en el procés d’admissió de Primer de Batxillerat no cal que presenten el requisit acadèmic. El sistema ITACA el recupera para cada alumne.

4.- Publicació del llistat d’admesos PROVISIONAL 10 juliol per a la ESO i 13 de juliol per a Batxillerat.

Es podran consultar a la pàgina de telematrícula en l'apartat llistes provisionals , així com a la web i al tauler del centre, amb la clau d'admissió generada per l'assistent de matrícula.

5.- Al·legacions o reclamacionsfins el 12 de juliol per a la ESO i fins el 17 de juliol per a Batxillerat.

Es realitzarà per mitjans electrònics a la pàgina de telematrícula en l'apartat al·legacions , dins del termini establit en el calendari, amb la clau d'admissió generada per l'assistent de matrícula. 

6.- Publicació de llistat d’admesos DEFINITIU 19 juliol per a la ESO i 24 de juliol per a Batxillerat.

Es podran consultar a la pàgina de telematrícula en l'apartat llistes definitives , així com a la web i al tauler del centre, amb la clau d'admissió generada per l'assistent de matrícula. 

Qüestions importants

MOLT IMPORTANT!!!! ADMISSIÓ NO significa MATRICULACIÓ. Són dos actes diferents: 

 • En el primer sol·licitem plaça i, si ens la concedeixen, formalitzem la matrícula.
 • En la matrícula hem d'aportar tot el que ens demane el centre dins dels terminis establits.
 • Els alumnes admesos hauran de formalitzar la matrícula en les dates establides, en cas de no matricular-se perdran la plaça en el centre.

Més informació

En el següent enllaç a la pàgina web de Conselleria d'Educació podreu consultar tota la informació relativa al procés d'admissió (notes de tall de l'any passat, normativa, etc…) del procés d'admissió. 

https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado