Proves d’accés 2024

Qui pot presentar-se a les proves d’accés.

L'accés als cicles de grau mitjà i superior pot realitzar-se mitjançant una prova d'accés.

Requisits de participació:

1. No reunir els requisits acadèmics d’accés a un cicle formatiu i, a més:

  – Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los l’any 2024.

  – Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los l’any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic o tècnica de Formació Professional. La titulació s’haurà d’acreditar en el moment de la sol·licitud per a la inscripció.
 • Les persones que hagen superat amb anterioritat la prova d’accés a grau superior i les que tenguen l’exempció de fer totes les parts de la prova es poden tornar a presentar amb la finalitat de millorar la seua qualificació.

Calendari

 1. INSCRIPCIÓ en centres: del 20 al 28 de març de 2024
 2. Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels següents centres docents:
 3. Llistats de persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
 4. Llistes provisionals de persones admeses: 24 d’abril
 5. Llistes definitives de persones admeses i excloses: 3 de maig
 6. PROVES: 20 i 21 de maig
 7. Llistes provisionals de qualificacions: 31 de maig
 8. Entrega de documentació justificativa d’exempció: del 20 de març al 28 de juny
 9. Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
 10. Lliurament de certificats de la prova: del 10 de juny al 28 de juny

Horari: Les proves es realitzaran al Saló d’actes. Cal arrivar 10 minuts abans de l’hora de la prova.

Pots descarregar ací l'horari de Grau Mitjà
Pots descarregar ací l'horari de Grau Superior

Notes Provissionals

Enllaços d’interés

Tota la informació en: 
Quins estudis permeten l'accés, com s'estructura la prova, etc..

Proves d'accés d'anys anteriors: