Qui som?

Un centre d’Educació Secundaria i Formació Professional, que aposta per la innovació, el desenvolupament de la personalitat de tots els integrants del sistema educatiu, fent especial referència als conceptes de llibertat, col·laboració, inclusió, responsabilitat i solidaritat.

Els principis de l’IES Simarro es centren en proporcionar una educació de qualitat que prepare als estudiants per a un futur, mentre que es fomenta el benestar i la inclusió en la comunitat escolar. 

Un poc d’història

L'IES Doctor Lluís Simarro es va inaugurar l’octubre de 1988 com a centre de Batxillerat. Gràcies a l’impuls de Ramon Ortolà, primer director de l’institut. 

El centre rebia el nom d’un il·lustre xativí, el Dr. Lluís Simarro (1851-1921), darwinista convençut, psiquiatre i neuròleg. Va ser catedràtic de Psicologia experimental de la Universitat de Madrid, col·laborador de la Institució Lliure d’Ensenyança, i amic de Ramón y Cajal. 

L’elecció del nom responia a l’esperit de progrés i compromés amb la societat que el nou centre volia promoure en les seues aules.  A més a més, amb eixe nom es pretenia recordar el fet que, durant La II República, l’any 1933 es va inaugurar el primer Institut de Segona Ensenyança a la ciutat de Xàtiva, el qual va rebre precisament el nom del Doctor Simarro. Eixe institut que va quedar ubicat el seu primer any en l’antic quarter d’Infanteria i posteriorment passaria a la Casa de l’Ensenyança.

Pintura del Dr Simarro
A partir del curs 1995-1996 el centre va passar a tenir les ensenyances d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, segons el nou model d’ensenyament que es va implantar amb la llei d'educació LOGSE. 

En gener de l’any 2010 ens canviàrem a la nova ubicació, a l’Avinguda de les Corts Valencianes, i incorporàrem les ensenyances de Formació Professional, a més de rebre nous companys i més alumnes. Un nou repte que hem afrontat amb il·lusió i amb el mateix esperit compromès amb aquesta societat canviant i globalitzada en la qual vivim.

Innovació Educativa

Noves Tecnologies

Com una eina per a enfortir l’ensenyament i l’aprenentatge, augmentar les oportunitats per a accedir al coneixement, desenvolupar habilitats col·laboratives o inculcar valors, entre altres.

Gamificació

Utilitzant jocs per a ensenyar i potenciar la motivació dels alumnes. D’aquesta manera s’aconsegueix que l’aprenentatge siga una experiència positiva i motivadora.

Aprenentatge per projectes.

Es formen equips de treball i es desenvolupen projectes amb una finalitat determinada, com en les emprese.

Formació del professorat

Com qualsevol professional, el professorat ha de reciclar-se i aprendre. La seua formació contínua és fonamental per a la innovació educativa.

Activitats per al nostre alumnat

Esport

 Destacant la importancia de l’esport escolar i de l’activitat física i l’esport com a eines formatives per educar integralment al nostre alumnat. 

Música

La música ajuda en el desenvolupament de la competència per a aprendre a aprendre, ja que potencia capacitats i destreses fonamentals per a l’aprenentatge com és l’atenció, la concentració i la memòria.