Tràmits administratius

Tràmits Administratius:


Models d'instàncies i sol·licituds:


Sol·licitud del Títol de Batxillerat.

Tot l’alumnat de 2n de batxillerat que ha acabat el curs i titula ha de fer la sol·licitud de títol.

Per a sol·licitar el títol heu de tindre la següent documentació:
 
 1. Instancia de sol·licitud degudament emplenada i signada. Pots descarregar-la en aquest enllaç
 2. Pot signar-la digitalment o imprimir-la i signar-la a mà.
 3. Taxes Model 046 Títol de Batxillerat (Sel·lecciona Títol de Batxillerat – Generar i pagar en el banc o online)
 4. Si tens el carnet de Familia nombrosa, mira que no estiga caducat (has de portar una còpia).
Una vegada tingues la documentació, esta s'ha de presentar en la Secretaria del centre. Inici

Sol·licitud del Títol de Cicles Formatius.

Tot l’alumnat de 2n de Cicles Formatius que ha acabat el curs i titula ha de fer la sol·licitud de títol.

Per a sol·licitar el títol heu de tindre la següent documentació:
 1. Instancia de sol·licitud degudament emplenada i signada. Pots descarregar-la en aquest enllaç
 2. Pot signar-la digitalment o imprimir-la i signar-la a mà.
 3. Taxes Model 046 Títol de Cicles (Sel·lecciona Títol de Tècnic o Tècnic Superior – Generar i pagar en el banc o online)
 4. Si tens el carnet de Familia Nombrosa, mira que no estiga caducat (has de portar una còpia).
Una vegada tingues la documentació, esta s'ha de presentar en la Secretaria del centre. Inici

Sol·licitud de Certificat de Curs d’Especialització.

Tot l’alumnat de Curs d'Especialització que ha acabat el Curs d'Especialització. Per a sol·licitar el Certificat ha de formalitzar el pagament de la Taxa.

Per tant heu de tindre la següent documentació:
 1. Taxes Model 046 (Seleccionar Certificació Acadèmica)
 2. Si tens el carnet de Familia Nombrosa, mira que no estiga caducat (has de portar una còpia).
Una vegada tingues la documentació, esta s'ha de presentar en la Secretaria del centre. Inici

Sol·licitud d’Exempció del mòdul de FCT.

Per a sol·licitar la exempció del mòdul de FCT heu de tindre la següent documentació: 

 1. Instancia de sol·licitud degudament emplenada i signada. Pots descarregar-la en aquest enllaç
 2. Pot signar-la digitalment o imprimir-la i signar-la a mà.
 3. Còpia del D.N.I. / N.I.E.
 4. Vida laboral.
 5. Certificat de l’empresa amb la relació de tasques realitzades.
Una vegada tingues la documentació, esta s'ha d'enviar al correu electronic de secretaria 46018692.secretaria@edu.gva.es La Secretaria confirmarà la recepció. Correu electrònic de secretaria: 46018692.secretaria@edu.gva.es Inici

Sol·licitud de convalidacions de mòduls de Cicles Formatius.

Per a sol·licitar la convalidació de mòduls de cicles de Formació Professional heu de tindre la següent documentació: 

 1. Instancia de sol·licitud degudament emplenada i signada. Pots descarregar-la en aquest enllaç
 2. Pot signar-la digitalment o imprimir-la i signar-la a mà.
 3. Certificat Acadèmic original on costen les notes del mòdul o móduls a convalidar
Una vegada tingues la documentació, esta s'ha de presentar en la Secretaria del centre Inici