Modalitats del Batxillerat LOMLOE que s’imparteixen:

Ciències i Tecnologia

Humanitats i Ciències Socials

General

Què es el batxillerat?

El batxillerat és l'etapa del sistema educatiu d'Espanya que s'inicia en acabar l'educació secundària (ESO). És una etapa no obligatòria destinada en principi a alumnes d'entre 16 i 18 anys. Consta de dos cursos acadèmics, 1r i 2n de Batxillerat.

Pot ser cursat en diferents modalitats a elecció de l'alumne. De la modalitat escollida depèn, entre altres coses, el tipus de via que pot ésser escollida si es volen fer les proves d'accés a la universitat (PAU). 

Quina és la seua finalitat?

El batxillerat té com a finalitat proporcionar formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements, habilitats i actituds que permeten desenvolupar funcions socials i incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat i aptitud. 

Així mateix, aquesta etapa haurà de permetre l’adquisició i l’assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional, i capacitar per a l’accés a l’educació superior.

Quines modalitats puc cursar?

Les modalitats de batxillerat que pots cursar en este centre son:
  • Música i Arts escèniques
  • Ciències i Tecnologia
  • Humanístic i Ciències socials
  • General

Com s’organitza?

El batxillerat s’organitza, en les diferents modalitats, en matèries comunes, matèries específiques de modalitat i matèries optatives:
  • Les matèries comunes del batxillerat, les ha de cursar tot l’alumnat, ja que ofereixen una base comuna d’aprenentatges.
  • Les matèries específiques de modalitat estan vinculades a una modalitat del batxillerat i l’alumnat en pot triar algunes en funció del seu itinerari acadèmic.
  • Les matèries optatives contribueixen a completar la formació de l’alumnat i la seua orientació acadèmica aprofundint en aspectes propis de la modalitat triada o bé ampliant la seua formació a nous camps de coneixement.