Acreditació de Competències Professionals

Que és el procedimient d’Acreditació de Competències Professionals?

La Generalitat Valenciana convoca de manera permanent un procediment d'Avaluació i Acreditació de Competències Professionals, en el qual una persona candidata pot obtindre una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides per experiència laboral o formació no formal , realitzant un procés d'avaluació.
Et pot interessar si....
 • Has treballat i tens molta experiència o si t'has format en el teu camp professional , pero no tens cap titulació.
 • Vas abandonar els estudis per a incorporar-te en el món laboral i has aprés una professió al teu lloc de treball.
 • Has realitzat activitats no remunerades que t'han permés adquirir competències del món laboral.
 • T'has format por vies no formals, cursos, seminaris, etc.
Una vegada finalitzat el procediment, la comissió d'avaluació indicarà la formació complementaria que el participant ha de cursar, si vol continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o un certificat de Professionalitat. A l'IES Dr. Lluís Simarro podràs presentar-te a la convocatòria d'Acreditació de competències professionals relacionada amb les families de :
  - Administració i Gestió - Edificació i Obra Civil - Informàtica i Comunicacions.
Acredita vertical

Quins són els requisits de participació?

Les persones que desitgen participar en el procediment hauran de complir els requisits generals següents:

 1. Nacionalitat: posseir la nacionalitat espanyola.
 2. Edat: tindre entre 18 i 20 anys complits en el moment de realitzar la inscripció, depenent del nivell de la Unitat de Competència a acreditar.
 3. Experiència laboral o formació no formal mínima relacionada amb les unitats de competències professionals que se sol·liciten.
Pots obtindre informació més detallada en el següent enllaç: Requisits de participació

Quines són les fases del procediment?

Les fases del procediment d'Acreditació son:
 1. Presentació de la sol·licitud (en convocatòries amb un nombre màxim de participants s'establirà un barem).
 2. Assessorament: Consisteix en la revisió de la documentació presentada de l historial professional i formatiu, el anàlisi de les competències professionals de la persona candidata. Es genera un informe orientatiu d'assessor/a que valora la possibilitat de passar a la fase següent.
 3. Avaluació: Se't demanarà que demostres aquelles competències professionals que no hagen quedat suficientment justificades.
 4. Acreditació i registre: Si l'avaluació és superada positivament, obtens una acreditació amb validesa a tot el territori nacional de cadascuna de les unitats de competència corresponents a una o diverses qualificacions professionals que hagis demostrat.
 5. Pla de formació: Totes les persones participants reben un pla de formació elaborat per la comissió davaluació amb orientacions sobre la formació complementària que haurien de cursar per obtenir un Títol Oficial de Formació Professional o Certificat de Professionalitat.

On puc obtindre més informació?

Pots obtindre més informació :


O contactant directament amb nosaltres:

 • Per correu: 46018692.fct@edu.gva.es
 • Per telèfon: 962249080