Proves homologades A2

Calendari d’actuació proves homologades A2

Lloc de realització

Aula 114.

Sol·licitud prova homologada A2

Model d’inscripció a la prova homologada.

Guia de la persona candidata

Guia de la persona candidata.

Fitxes d’avaluació / rúbriques

Producció i coproducció d’expressió escrita i mediació lingüística.

Producció i coproducció d’expressió oral.

Exemple de fitxa

Exemple de fitxa d’expressió oral.

Exemple de proves per a la pràctica preparatòria en classe

Anglés.

Francés.

Mediació lingüística – Inglés.

Mediació lingüística – Francés.

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents.

Més informació.

Més informació en la pàgina web de la Conselleria: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades