2n d’ESO

AssignaturaHores
Valencià: Llengua i Literatura3
Llengua Castellana i Literatura3
Llengua Estrangera (1)4
Geografia i Història3
Educació Física2
Matemàtiques4
Física i Química3
Educació Plàstica, Visual i Audiovisual2
Música2
Optativa2
Tutoria1
(1) Almenys 1 hora setmanal s’ha de destinar a la competència comunicativa oral en Llengua Estrangera.

Optatives

Francès (2a llengua estrangera) 
Programació, Intel·ligència Artificial i Robòtica I (Informàtica)
Emprenedoria social i sostenible 
Taller d’Aprofundiment: LOVA 
Taller d’Aprofundiment: Taller de Tecnologia. Projectes 
Taller de reforç (Matemàtiques)(2)
Taller de reforç (Llengües)(2)
Projectes Interdisciplinaris
(2) Aquesta optativa ve recomanada pel Departament d’Orientació