Beques i ajudes a alumnes de nivells postobligatoris (batxillerat i cicles)

BEQUES PER A CURS 2024/ 2025, ESTUDIS POSTOBLIGATORIS DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ (BOE 15/03/2024)

TERMINI : Des de 19/03/2024, a les 9:00h fins a 10/05/24 a les 15:00h

INFORMACIÓ :       Pàgina web del Ministeri d'Educació (clica ací)

PODEN SOL·LICITAR : 

 • BATXILLER
 • CICLES :GRAU MITJÀ I SUPERIOR
 • FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA

ON SOL·LICITAR-HO:    Des de la sede electrònica (clica ací)

Una vegada emplenada la sol·licitud, haurà de ser firmada per l'interessat amb qualsevol sistema de firma electrònica, i enviada pel procediment

telemàtic establit.

VISITA ERASMUS A L’IES JAUME I

Última visita de les escoles sòcies del projecte “NOTRE ALIMENTATION, UN ACTE CITOYEN” a Ontinyent.

Durant la setmana del 26 de febrer al 1 de març, el nostre IES va acollir una segona trobada de centres europeus dins del marc del projecte Erasmus en el qual participem. ” Notre alimentation, un acte citoyen” 

L’alumnat d’Ontinyent va dur a terme diferents activitats en grups internacionals amb alumnat de França ( Bagnères de Bigorre ) i Luxemburg. Així mateix, vam contar amb la presència d’una professora hongaresa, que volia conèixer el projecte abans de participar-hi el pròxim curs.

L’alumnat i les professores Carmen Sanz, Elena Martínez, Yolanda Valdés i Cristina Martí van ser acollits, juntament amb els visitants europeus a l’ajuntament de la ciutat on se’ls va donar la benvinguda i seguidament van fer una ruta pels monuments d’Ontinyent.

També van visitar la ciutat de València, acompanyats per Francisco Valero i Cristina Martí i van descobrir els llocs més emblemàtics a través d’una gimcana duta a terme en grups mixtes.

El projecte, que gira entorn a l’alimentació saludable i els bons hàbits, pretén millorar l’alimentació de l’alumnat a través d’uns tallers pràctics com ara, degustació d’aliments amb els ull tapats per tal de descobrir el nom de l’aliment i el seu sabor ( que ha permés descobrir les diferències alimentàries entre els adolescents de cada país) o un taller de degustació de 5 olis diferents on l’alumnat havia de descobrir el seu origen.

Durant els tallers, l’alumnat posava en pràctica les seues competències  lingüístiques en francès i anglès.

Un aspecte fonamental estretament lligat amb la bona salut i la dieta equilibrada és la pràctica d’un esport. Per tal de motivar l’alumnat, els professors Maria Linares i Jordi Pérez van organitzar una excursió a la muntanya i es va aprofitar per collir les plantes típiques de la nostra zona. Posteriorment, la professora Almudena Martínez, va preparar un taller al laboratori de biologia on seguint unes fitxes tècniques de les plantes, els alumnes havien de trobar el nom de cada exemplar collit i després havien de provar la infusió per tal d’endevinar de quina planta es tractava.

L’últim dia de l’estada dels companys estrangers, les famílies van preparar un sopar amb plats representatius de la gastronomia del poble i de la regió. El centre va deixar les instal·lacions i membres de l’equip directiu i del claustre van participar col·laborant amb les famílies.

ÀGAPS PREPARATS PER LES FAMÍLIES I EL PROFESSORAT.

L’experiència ha estat valorada de manera molt positiva tant per les famílies com per l’alumnat participant que ja espera impacient la pròxima trobada que serà a les illes Açores ( Portugal ) en octubre 2024.

Proves d’accés als cicles de formació professional 2024

PROVES D’ACCÉS ALS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

Publicat en DOGVnº9785-09/02/2024

REQUISITS PER PODER PRESENTAR-SE A AQUESTES PROVES

 • Requisit d’edat:   Tindre o complir durant el 2024, 17 anys (si vols presentar-te a les proves per accedir a un Cicle d’FP de Grau Mitjà).

                                      Tindre o complir durant el 2024, 19 anys (si vols presentar-te a les proves per accedir a un Cicle d’FP de Grau Superior).

DATES PER A LA INSCRIPCIÓ

 • La inscripció es realitzarà del 20 al 28 de març 2024.
 • La sol·licitud per presentar-se a les proves, juntament amb la documentació requerida, signada a mà o electrònicament, s’haurà d’enviar per e-mail mitjançant un únic correu electrònic a la secretaria de l’IES on vulgues fer les proves (e-mail JAUME I: 46017201.secretaria@edu.gva.es). (NOTA: Obligatori indicar en assumpte: PAC, NOM i COGNOMS DEL SOL·LICITANT)

DOCUMENTACIÓ

Per a Grau Mitjà:

Per a Grau Superior:

Tota aquesta documentació es troba disponible en el següent enllaç:   https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos

EXEMPCIONS:    Entregar documentació des del 20 de març fins el 28 de juny.

Pots demanar exempció d’examen d’alguna matèria o d’alguna part de la prova. Per poder demanar-la caldrà presentar certificat acadèmic justificatiu com a que has aprovat les matèries corresponents en 4t d’ESO o en 2n de Batxillerat (segons corresponga).

Si demanes exempció d’una part, la teua qualificació en eixa part de la prova serà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les assignatures corresponents en 4t   d’ESO o  2n   de Batxillerat.

Si demanes l’exempció d’una assignatura concreta, a partir de la teua qualificació en la matèria corresponent, s’aplicarà el següent barem i conversió: – Suficient: 5,5 – Bé: 6,5 – Notable: 8 – Excel·lent: 10.

L’accés als cicles de Formació professional es fa per la nota mitjana, siga en l’etapa o siga per prova d’accés. Per tant, si et presentes a la prova has d’intentar traure la nota més alta possible, el que implica que per demanar una exempció d’alguna matèria o part has d’estar prou segur/a que en eixa o eixes matèries tindràs molt bona qualificació. En cas contrari, pot ser més recomanable fer la prova, ja que el nivell exigit és més baix que el que a tu t’han exigit aquest curs.

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL CORREU DEL CENTRE (e-mail JAUME I: 46017201.secretaria@edu.gva.es). (NOTA: Obligatori indicar en assumpte: PAC, NOM i COGNOMS DEL SOL·LICITANT)

CALENDARI:

 •  Inscripció: del 20 al 28 de març
 •  Llistes alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril
 •  Llistes provisionals d’admesos: 24 d’abril
 •  Reclamació llistes provisionals d’admesos i exclosos: 24 al 26 d’abril
 •  Llistes definitives d’admesos i exclosos: 3 de maig
 •  Realització prova d’accés a grau mitjà i superior : 20 i 21 de maig
 •  Llistes provisionals qualificacions: 31 de maig
 •  Reclamació llistes provisionals qualificacions: del 3 al 5 de juny
 •  Entrega documentació justificativa: del 20 de març al 28 de juny
 •  Llistes definitives de qualificacions: 7 de juny
 •  Lliurament de certificats de la prova: del 10 al 28 de juny.

HORARIS:

 • Horari de los proves d’access a Cicles de Grau Mitjà. Fes click ací.
 • Horari de los proves d’access a Cicles de Grau Superior. Fes click ací.

LLOC REALITZACIÓ PROVES D’ACCÉS

 • Si et presentes a les proves d’accés per als Cicles de Grau Mitjà, pots examinar-te en qualsevol centre públic de la Comunitat Valenciana que impartisca qualsevol cicle d’FP.
 •  Les proves per accedir als cicles d’FP de Grau Superior es realitzaran en els centres públics de la Comunitat Valenciana que imparteixen cicles relacionats amb l’opció que tries per fer l’examen de la part específica, en funció del cicle de Grau Superior que vulgues cursar.

COM ÉS LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ?

La prova és única. Consta de 3 parts:

 1. Part lingüística: t’examinaràs de les matèries següents:
  • Llengua i literatura (castellà o  valencià, hauràs de triar una de les dos) i
  • Llengua estrangera (anglés).
 1. Part social:
  • Ciències socials, geografia i història.
 1. Part científica-matemàtica-tècnica:
  • Matemàtiques.
  • Ciències naturals
  • Tractament de la informació i competència digital (TICS-Informàtica bàsica).

COM ÉS LA PROVA D’ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR?

Consta de dues parts, una comuna, igual per a tot l’alumnat, i una específica que hauràs de triar en funció del Cicle que vulgues cursar:

 1. A) Part comuna: t’examinaràs de:
  • Llengua i literatura (hauràs de triar un dels dos comentaris de text proposats el de castellà o el de valencià).
  • Llengua estrangera (anglés)
  • Matemàtiques
  • Tractament de la informació i competència digital.
 1. B) Part específica, que constarà de dos apartats, b1 i b2, i inclourà continguts de determinats coneixements bàsics de matèries del batxillerat segons siga l’opció a la qual estiga adscrit el cicle formatiu:

Opció A d’Humanitats i Ciències Socials: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Administració i Gestió; Comerç i Markèting; Hosteleria i Turisme; Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Hauràs de triar dos de les tres opcions, a triar entre:

   • Història del Món Contemporani,
   • Economia de l’Empresa i
   • Geografia.

Opció B Tecnologia: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Arts i Artesanies; Arts Gràfiques; Edificació i Obra Civil; Electricitat i Electrònica; Energia i Aigua; Fabricació Mecànica; Imatge i So; Informàtica i Comunicacions; Instal·lacions i Manteniment; Fusta, Moble i Suro; Marítimopesquera; Tèxtil, Confecció i Pell; Transport i Manteniment de Vehicles i Vidre i Ceràmica. Hauràs de triar dos de les tres opcions, a triar entre:

   • Dibuix Tècnic II,
   • Tecnologia Industrial II 
   • Física i Química.

Opció C Ciències: Per a l’accés als cicles d’FP de Grau Superior de les famílies professionals de: Activitats Físiques i Esportives; Agrària; Imatge Personal; Indústries Alimentàries; Química, Sanitat i Seguretat i Medi Ambient. Hauràs de triar dos de les tres opcions, a triar entre:

   • Física,
   • Biologia i Ciències de la Terra 
   • Química

MODELS DE PROVES D’ACCÉS

NORMATIVA

CURSOS PREPARATORIS

Erasmus Accredited Erasmus consortium (2020-1-ES01-KA120-VET-094988) coordinated by ATEVAL

Our centre IES Jaume I is partner of an Erasmus Accredited Erasmus consortium (2020-1-ES01-KA120-VET-094988) coordinated by ATEVAL. We have successfully implemented the accredited project n. 2021-1-ES01-KA121-VET-000009216, that ended last October.

Overall, 77 mobilities were carried out:

 • 55 Erasmus PRO mobility for carrying out traineeship in companies abroad, lasting 92 days in average addressed to VET learners, of which 4 were carried out in Ireland, 39 in Italy and 12 in Malta
 • 3 SHORT mobility for carrying out traineeship in companies in Italy lasting 67 days in average addressed to VET learners
 • 16 job-shadowing mobilities for staff, of which 1 in Ireland, 13 in Italy and 2 in Malta;
 • 2 mobilities for staff to carry out a mobility training course in Ireland

The results achieved were very positive, in terms of the acquisition of professional, linguistic and transversal skills.

ELS NOSTRES ALUMNES ENS CONTEN LA SEUA EXPERIÈNCIA ERASMUS

Asier Cambra ens parla del viatge a La Réunion.

Mon voyage.

El meu viatge a la Réunion. El viatge fins l’illa de la Réunion va ser molt llarg perquè vam volar més de 10.000 kms. Mai havia viatjat tant lluny. Va ser molt divertit vore a la tele de l’avió tots els llocs pels quals anàvem passant. Itàlia, Grècia, Egipte i el riu Nil, Somàlia, Kènia, Madagascar…. Va ser molt dur perquè no vaig poder dormir i quan vam arribar tenia molt són. A més feia moooolta calor.

 El primer dia, la família em va dur a vore un poc l’illa i després vam anar a l’aniversari de la cosina on vaig descobrir algunes diferències culturals. Aquest dia vaig anar a dormir prompte perquè duia moltes hores sense dormir. El segon dia vam anar a l’institut i vam fer un parell de activitats per conèixer-nos i conèixer l’institut i per la vesprada vam anar a conèixer la platja més pròxima a la nostra zona. La resta de dies van ser pareguts, pel matí fèiem activitats a l’institut  i per la vesprada exploràvem l’illa per descobrir les seues característiques. Una cosa que em va sorprendre va ser que tot el món dinava a la cantina on solament pagaven un  euro a l’any. Ens van explicar que era una decisió del govern de la regió per aixina ajudar a les famílies amb menys recursos.

Vam vore una gran quantitat de fauna i flora de la zona com les plantes originals de l’illa, la flor de frangipani, l’arbres del tamarinde o els mangos, animals com els gekkos (rèptils),  peixos tropicals…. A l’estar en l’oceà Índic eren unes platges molt boniques protegides per esculls de coral i on no anava molta gent i per això eren molt tranquil·les també. Hi havia un volcà però tampoc vam poder anar perquè no hi quedava temps. Un dels millor moments va estar el dinar que vam preparar amb els productes típics de cada país. Va ser tot un banquet on vam provar aliments d’altres cultures.

Va ser una grandíssima experiència que sens dubte tornaria a repetir. En general ho vam passar molt bé amb els companys de la Reunió i els companys d’Açores i Luxemburg. Una experiència inoblidable.

ELS PARTICIPANTS EN EL PROJECTE ERASMUS ENS CONTEN LA SEUA EXPERIÈNCIA

Irene, Lola i Sofia ens conten el que ha significat per a elles participar en un projecte Erasmus.

EL NOSTRE VIATGE A ÎLE RÉUNION.

El dia 11/11/2023 va començar el nostre viatge a aquesta illa, vam passar un dia sencer viatjant en companyia de les nostres professores Cristina i Carmen. La nostra experiència a l’aeroport la recordem amb molt de nervis per les ganes d’arribar i vore les famílies que ens acollirien durant aquesta setmana.

Una vegada vam arribar ens van acollir de manera molt amable i ens van portar a dinar o a casa per deixar tot el equipatge i descansar del llarg viatge. Al principi, va ser difícil adaptar-nos als horaris escolars, ja que acostumen a despertar-se molt prompte i acabar les classes tard. A diferència del nostre institut, ells comencen a les 07h i tenen descansos de 15 minuts entre les classes i tots acostumen a dinar a la cafeteria, on soles paguen 1 euro a l’any.

Una altra cosa que ens va sorprendre molt va ser el canvi d’estació i la calor. Com ells estan a l’hemisferi sud, quan vam arribar era la primavera i feia al voltant de 35º.  A les platges, les banderes anuncien la presència de taurons. No en totes les platges està permès el bany. Sols a aquelles que estan protegides per l’escull de corall.

Al principi ens va costar estar còmodes amb els corresponents, ja que hi havia molta varietat de cultures i cada família era un món. Per exemple, existeix la cultura criolla, una de nosaltres va poder conviure amb aquesta cultura i aprendre d’esta forma de vida. Vam tastar els diferents menjars típics de l’illa i ens vam adonar que la guarnició per excel·lència és l’arròs blanc que té un aspecte allargat i es sol comprar als supermercats en quantitats molt grans. Al estar a l’altre hemisferi, la lluna estava en una posició diferent i hi havia diferents constel·lacions d’estreles que no es poden vore ací.

En conclusió, va ser una experiència molt enriquidora que permaneixerà en els nostres records per a tota la vida. Ara tenim una gran varietat d’amics nous per a sempre.

Algunes expressions en créole.

CARI ( plat típic )                                                 MI AIME A OU JE T’AIME ( T’estime )

ROUGAIL   ( altre plat típic )                                       LOTO ( cotxe )

BONBON  ( galetes )                                        ZOREILLE ( nom que es dona als francesos de la metròpoli )                 

SIOUPLÉ ( per favor ) LARACK ( el ron )

VISITA A L’ILLA DE LA REUNIÓ ( Projecte Erasmus )

Dins del marc del nostre projecte Erasmus “ Notre alimentation, un acte citoyen,” alumnat de 1r de batxillerat del centre acompanyat de dos professores han visitat l’illa de la Réunion. Es tracta de la segona vegada que visitem la regió francesa situada a més de 10.000 kms de París. El viatge ha estat tot un espectacle natural de canons, rius, cascades, grans cims, llacunes, platges de sorra blanca, platges volcàniques, plantes i flors de colors brillants i fruites exòtiques,… i sobretot una aventura cultural per les característiques de la població que habita l’illa. L’illa de la Reunió és una alquímia única marcada per múltiples patrimonis, que configura una societat cosmopolita oberta i tolerant. Les cultures dels orígens, llengües, religions i costums dels que van arribar a l’illa formen un conjunt únic pel que fa a cultura i tradicions. Les famílies que han acollit el nostre alumnat eren multiculturals i multiracials, i això ha fet que l’experiència haja estat molt enriquidora. Tot un descobriment de les tradicions, de la gastronomia i de la religió, així com de les llengües pròpies, com el “créole” ( crioll )

El primer dia vam començar amb activitats trenca-gel en grups internacionals i la visita del centre. Els següents dies vam participar en activitats diferents com ara una xarrada del responsable de l’empresa SIVA, guardonada per la seua innovació en el tractament ecològic dels mangos avant de l’exportació.

Una altra activitat organitzada va ser la visita del museu Stella Matutina que conta la historia de l’illa de la Reunió a través de la producció de la canya de sucre. Coincidint amb la celebració de la 32ª edició del festival de la ciència, l’esport i la pràctica esportiva que estan en el punt de mira dels Jocs Olímpics i Paralímpics de París de 2024, el Museu Stella i el Museu de la Sal ens van proposar un curs combinant ciència i esport, convidant els participants a l’excursió a través de la sabana, on ens va acompanyar Jean-Louis Prianon, tota una llegenda de l’illa, campió de França d’atletisme i ambaixador regional del Festival de la Ciència. Un arquitecte local ens va fer un taller de lectura del paisatge de la sabana que van permetre l’alumnat de submergir-se en este camí únic. Un dia on la ciència i l’esport es van fusionar per a crear uns records inoblidables.

Una altra activitat molt interessant va ser la visita del Conservatori Botànic Mascarin. La visita guiada permet conèixer millor la vegetació de l’illa de la Reunió i les seves característiques, i entendre l’evolució del paisatge natural de l’illa des de l’arribada de l’home. La visita va seguir un recorregut cronològic, marcat per les principals plantes introduïdes, les principals etapes d’ocupació del sòl i la desforestació. Trobem així la introducció del cafè, després les espècies i els arbres fruiters, seguit de la canya de sucre i el gerani…..

Al centre vam poder gaudir del concert d’un grup de música local per tal de promoure la llengua criolla i els instruments propis de la cultura de la Reunió.

Per acabar, una activitat no menys important va ser la creació i posada en marxa de la web del nostre projecte. Una plataforma on poder mostrar totes les activitats desenrotllades, els productes elaborats  i les experiències viscudes a les visites de Luxemburg, Portugal, França i Ontinyent. https://sites.google.com/view/notrealimentationunactecitoyen/page-daccueil