Sol·licitud Títol de Cicle Formatiu

Per a la sol·licitud de Títols i Certificats de notes, els interessats cal que emplenen els impresos de sol·licitud, la Taxa del Títol i del certificat de notes que trobarán als següents enllaços:

 

 

Electricitat-electrònica Sanitaria Automoció Tèxtil
Grau Mitjà

Taxa Títol de Tècnic

Sol·licitud Títol

Taxa Certificat notes

- Instal·lacions de Telecomunicacions

- Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

- Cures Auxiliars d'Infermeria

-Emergències Sanitaries

- Electromecànica de Vehicles Automòbils. - Fabricació i Ennobliment de productes tèxtils.
Grau Superior

Taxa Títol Tècnic Superior

Sol·licitud Títol

Taxa Certificat notes

- Automatització i Robòtica Industrial - Higiene Bucodental. - Automoció. - Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell.

Documentació a presentar a Secretaria:

(enviar la documentació a: secretaria@iesjaumeprimer.com )

  • Imprés de Sol·licitud del títol (emplenar i imprimr 2 copies, link del quadre anterior).
  • Justificant del pagament (en qualsevol entitat bancaria) de la Taxa del Títol i la Taxa del certificat de notes.
  • Fotocopia del DNI, NIE,...
  • Fotocopies de documents de exenció o Taxa reduïda (familia nombrosa, monoparental,...).