SECRETARIA IES JAUME I

HORARI:

        MATÍ - de DILLUNS a DIVENDRES : 9:00 a 14:00

        VESPRADA - DIMARTS                   : 15:00 a 19:00

CONTACTE:

Per a recollir títol cal demanar cita prèvia per correu electrònic.