Pla Digital de Centre (PDC)

Amb el Pla Digital de Centre, l'IES Jaume I pretén millorar el desenvolupament d'habilitats i competències digitals entre més d'un centenar de professionals docents i no docents, que atenen i treballen per a mes de mil alumnes d'ESO i Cicles Formatius.

Així, es promou l'ús responsalbe de les TIC, afavorint el pensament crític i el compromís social; i rebutjant qualsevol tipus d'assetjament, per tal d'afavorir la comunicació i treball entre tots els membres que conformen la comunitat educativa.