Sol·licitud Certificats Acadèmics

Sol·licitud de certificats acadèmics que necessiten el pagament d'una taxa:

Els alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, quan demanen un certificat acadèmic han de pagar una taxa, les instruccions que han de seguir són les següents:

1r.- Els interessats/des han d'emplenar i imprimir els impressos de TAXA que trobaran als següents enllaços, i pagar-los en qualsevol entitat bancaria:

 

 

Taxes acadèmiques Enllaç:
Batxillerat - Taxa per a Batxillerat

Instruccions: - A l'entrar selecciona Órgano Gestor: Instituts de Valencia

- Clica a la casella certificaciones académicas y certificados a efectos de traslado.

- Clica en continuar.

Cicles Formatius

Grau Mitjà i Superior

- Taxa per a Cicles Formatius

Instruccions: - A l'entrar selecciona Órgano Gestor: Instituts de Valencia

- Clica a la casella certificaciones académicas y certificados a efectos de traslado.

                   - Clica en continuar.

 

2n.-Documentació a presentar en Secretaria (enviar-la per correu electrònic a: secretaria@iesjaumeprimer.com):

  • Justificant del pagament de la Taxa (es pot pagar a qualsevol entitat bancaria).
  • DNI o NIE. En cas de taxa amb bonificació, carnet de familia nombrosa, familia monoparental, discapacitat igual o superior al 33%

3r.- Al 2 dies següents de presentar la documentació del punt anterior a Secretaria, s'enviarà o s'indicarà a l'interessat/ada com podrà recollir el seu certificat.