Beques per al transport ESO. Curs 2024-25

Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Periode de sol·licitud: OBERT (28-06-2024 – 24-07-2024)

Resolució:

Requisit: Serà beneficiari de les ajudes individuals de transport, l'alumnat que complisca els requisits establits en la base segona de l'Ordre 65/2015, de 18 de juny, (DOCV num 7553 de 22.06.2015) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, que aprova les bases reguladores per a la convocatòria d'ajudes individuals per al servei de transport escolar, sempre que no puga ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que estiga escolaritzat en algun dels nivells educatius següents:

- Educació Infantil de segon cicle

- Educació Primària

- Educació Secundària Obligatòria

- Educació Especial

Tramitació: 

  1. ALUMNES QUE EN EL CURS 2023-2024 JA VAN SOL·LICITAR L'AJUDA.

Entrar en l'aplicació Itaca Web Família i descarregar el seu esborrany de sol·licitud d'ajuda.

Imprimir, signar i enviar-lo al mail:     secretaria@iesjaumeprimer.com

     2. ALUMNES NOUS (que no van sol·licitar ajuda)

Enviar al mail: secretaria@iesjaumeprimer.com  la següent documentació:

    • Omplir la sol·licitud, imprimir-la, signar-la.
    • Certificat de l'Ajuntament de distància, kilòmetres,... )
    • DNI o qualsevol document identificatiu vàlid.