Subvencions per a alumnat que estiga cursant FP en el curs 2023-24

Convocatòria curs 2023-24: Resolució de 17 de maig de 2024

Es convoquen 3 modalitats d'ajuda:

  1. FP Dual en administracions públiques: realitzar l'FP Dual en administracions públiques del sector públic estatal, autonòmic, local o en universitats, així com ens autònoms.
  2. Formació en empreses allunyades del centre educatiu, Dual o FCT: realitzar la formació en centres de treball total o parcial quan el centre de treball es trobe allunyat del centre educatiu o en una altra comunitat autònoma.
  3. Desplaçament: sufragar totalment o parcialment les despeses derivades de residència, transport i manutenció, per a alumnat que curse cicles d'FP en centres allunyats de la seua residència habitual.

Període de sol·licitud: del 25 de maig al 5 de juny.

Procediment (IMPORTANT FER-HO COM S'INDICA): 

  • Enviar email a:     secretaria@iesjaumeprimer.com
  • Adjuntar:  Fotocopia DNI i Full de Sol·licitud (presentar una única sol·licitud per cada persona)
  • Assumpte :  Subvenció FP, Nom, Cognoms , DNI/NIE.