FCT

FCTi

La Formació en Centres de Treball (FCT) és un mòdul professional obligatori, que es cursa en tots els cicles, tant de grau mitjà com de grau superior i FP Bàsica. Té la mateixa estructura que la resta dels mòduls que componen els cicles formatius de Formació Professional i permet als alumnes conèixer la realitat de l'empresa, i posar en pràctica els coneixements adquirits en l'aula. Aqueixa vinculació real amb l'empresa afavoreix el coneixement del món laboral i dóna com resultat un alt percentatge d'incorporació dels recentment titulats al mercat de treball en les pròpies empreses en les quals van realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball.

 

Pots trobar més informació a: FCT - Conselleria d'Educació.

Accés al programa de gestió de la FCT. SAO-FCT