Admissió i Matricula de Cicles Formatius (FPB, GM i GS)

Per a poder cursar els teus estudis en el nostre centre és necessari seguir els següents passos. Per accedir a cada apartat clica damunt del mateix.

Primer revisa el calendari per a tindre clares les dates d'admissió i de matrícula, recorda que són dos processos diferents, l'admissió és prèvia a la matrícula i no tots els alumnes han de realitzar-la, per tant, revisa el punt d'admissió per a saber si has de realitzar o no l'admissió. En l'apartat de Vacants podràs consultar els llistats provisionals i definitius i finalment s'ha de realitzar la matrícula, obligatori per a tots els alumnes.

        1. Resolució

       2. Calendari

       3. Admisió

       4. Presentació del Requisit Acadèmic

       5. Vacants

       6. Llistes provisionals

       7. Al·legacions

       8. Llistes definitives

       9. Matrícula

Per a més informació pots consultar la següent pàgina: https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/admision-alumnado-en-ciclos-formativos