Sol·licitud Títol Batxillerat

Per a la sol·licitud de Títols i Certificats de notes, els interessats cal que emplenen els impresos de sol·licitud, la Taxa del Títol que trobarán als següents enllaços:

-Taxa de títol de Batxillerat.

-Imprés de sol·licitud del títol. (només emplenar l'apartat A i signar)

Enviar la documentació a: secretaria@iesjaumeprimer.com

  • Imprés de sol·licitud del títol (emplenar i imprimr 2 copies, link del anterior).
  • Justificant del pagament (en qualsevol entitat bancaria) de la Taxa del Títol.
  • Fotocopia del DNI, NIE,...
  • Si és el cas, fotocopies de documents de exenció o Taxa reduïda (familia nombrosa, monoparental,...).