#VADEFOL

El departament de Formació i Orientació laboral de l’IES Font de Sant Lluís present en el 5e Congrés Nacional de Professorat de FOL, #CFOL2023, celebrat del 21 a 22 d’abril, a Gandia.
Participació amb la impartició del taller “Propostes didàctiques per a cultura jurídica i democràtica” de la companya Eugenia de Santos, també, amb la presentació, en l’apartat experiències transformadores de “El meu pla acadèmic i professional” , projecte interdisciplinar LOMLOE per a 3ESO, desenvolupat en règim de codocencia pel departament de Dibuix i FOL.