ERASMUS+ 2023/2024

L’IES Font de Sant Lluís, ha aconseguit en la convocatòria 2023 una acreditació Erasmus + per a la mobilitat d’alumnes i titulats de Grau Superior de Formació Professional per a ho curse 2023-2024/Programa Erasmus+ 2021-2027. Això permetrà la realització del Mòdul de FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses d’àmbit europeu, por el que va dirigit a alumnes de 2° curs de Grau Superior, i alumnes que es graduen este curs. 

CONVOCATORIA-BECAS-ERASMUS-PARA-FP-GRADO-SUPERIOR

APPLICATION-FORM-ERASMUS-

PROTECCION-DE-DATOS

Subvencions alumnat FP

S’ha publicat l’ORDRE 5/2023, de 14 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, por la qual s’estableixen les bases per a la concessió de subvenciones a alumnat que carrera Formació Professional en centres educatius sostinguts con profunds públics. Ací podeu accedir a la Convocatòria.

XARXA NOVIGI

El director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial atorga a l’IES Font de Sant Lluís el distintiu de BRONZE en reconeixement dels assoliments en els programes de la xarxa Novigi per la participació del departament d’Informàtica en el programa Innovatec (programes de metodologies actives d’aprenentatge), i en el programa Acredita.


CALENDARI LLIURAMENT DE LLIBRES DE “XARXA LLIBRES”

LLIURAMENT DE LLIBRES ESO 

El lliurament de llibres de Xarxa LLibres per als grups de l’ESO en el curs 2023-2024 es realitzarà en els següents dies i hores:  

Dimecres 20 de setembre 3r i 4t ESO:

 • 3r ESO A a les 16:00h 
 • 3r ESO B a les 16:30h 
 • 3r ESO C a les 17:00h 
 • 4t ESO A a les 17:30h 
 • 4t ESO B a les 18:00h 
 • 4t ESO C a les 18:30h 

Dilluns 25 de setembre 1r i 2n ESO:

 • 1r ESO A a les 16:00 h 
 • 1r ESO B a les 16:30h 
 • 1r ESO C a les 17:00h 
 • 1r ESO D a les 17:30h 
 • 2n ESO A a les 18:00h 
 • 2n ESO B a les 18:30h 
 • 2n ESO C a les 19:00h  
 • 2n ESO D a les 19:30h  

El lliurament de llibres dels grups 2n ESO E, 3r ESO PDC i 4t ESO PDC es farà a través del tutor/a segons les condicions que especifique aquest/a. 

LLIURAMENT DE LLIBRES BATXILLERAT 

El lliurament dels llibres de batxillerat es farà tan prompte com siga possible. No caldrà la presència d’un adult responsable però si la seua autorització per escrit acompanyada d’una fotocòpia del DNI. Amb tot açò l’entrega es farà a l’alumne en horari lectiu el dia i hora que s’indique més endavant.

ALTRES CASOS I INCIDÈNCIES 

Recordem que per a casos puntuals i qualsevol tipus incidència l’horari d’atenció a les families serà dilluns de 10h a 11h i dijous a l’hora del pati en la SUM (sala d’úsos múltiples). També podeu posar-vos en contacte amb la coordinador a de Xarxa LLibres a través d’aquest correu: a.ponsoltra@edu.gva.es.