Certificat de Notes

Quins passos he de realitzar per a sol·licitar-ho?

Si aplica algun descompte en abonar les taxes, ha de justificar-lo documentalment: Família nombrosa General,Família Nombrosa Especial o Discapacitat.