DIRECCIÓ

Laura Juliá Gimeno

VICEDIRECCIÓ

Empar Talens Grau

CAP D’ESTUDIS ESO I BATXILLERAT

María Martínez Camarena

CAP D’ESTUDIS CICLES FORMATIUS

Marta García Brizuela

SECRETARIA

Montse Cavero Martínez