Matrícula fora de termini

SOL·LICITUDS D'ADMISSIÓ FORA DE TERMINI
 Informem de que l'escolarització dels alumnes del nivell educatiu "Secundaria" es competència exclusiva de l'Ajuntament de València a través de l'aplicació APP València - Portes.


 • Manual: https://educacio-valencia.es/wp-content/uploads/2020/10/manual_portes_c-14-10-20.pdf

 • Eina Portes: https://smartcity.valencia.es/nueva-herramienta-para-facilitar-la-escolarizacion-digital-sobrevenida/

 • Portal Escolarització Sobrevinguda: https://educacio-valencia.es/es/portal-de-escolarizacion-sobrevenida-portes-curso-2022-2023/


https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/ed.es.10