Sol·licitud Claus Web Família

Web Família (https://familia2.edu.gva.es) és el portal del qual els pares o els tutores legals poden veure les notes dels seus fills o tutelats, el registre de faltes o retards a classe, el calendari d’avaluacions i activitats extraescolars, i els missatges que els docents desitgen fer llegar por aquesta via de comunicació.

Per a no haver d’estar pendent de la web, pot subscriure’s per a ser notificat en l’e-mail quan estén disponibles les notes, els fills falten o es retarden en classe, etc.

Si es pare, mare, tutor o tutora d’algun alumne, pot sol·licitar les claves per a usar aquesta aplicació emplenant aquest imprés i presentant-lo en secretaria del centre.