Llistats provisionals d’admesos a les proves d’accés a CFGM i CFGS

PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR

Publicat en el tauler d’anuncis del centre, els llistats provisionals de persones admeses i excloses a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau superior.

Podeu consultar, també ací, el llistat provisional de persones admeses i excloses:

LISTA_ADM_EXCL_GM

LISTA_ADM_EXCL_GS


El termini per a la reclamació de les llistes provisionals de persones admeses finalitza el 28 d’abril de 2023.