Publicació de la convocatòria de proves d’accés als cicles formatius de Formació Professional

Calendario 2023

 • INSCRIPCIÓ en centres (del 20 al 31 de març de 2023):
  • Les sol·licituds es poden presentar per correu electrònic a la secretaria dels centres docents:
 • Llistats persones que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril
 • Llestes provisionals de persones admeses: del 26 al 28 d’abril
 • Llestes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • PROVES: 22 i 23 de maig de 2023
 • Llistes provisionals de qualificacions: 1 de juny
 • Lliurament de documentació justificativa d’exempció: del 21 de març al 30 de juny.
 • Llistes definitives qualificacions: des del 8 de juliol
 • Lliurament de certificats de la prova: del 7 de juny al 3 de juliol.

Pàgina oficial de Conselleria